Đàn Piano Điện Roland

Đàn Keyboard – Organ Roland

Trống Điện Tử Roland

Amplifier – Loa nhạc cụ Roland

Guitar Effect – Phơ Guitar Roland

Phơ Boss CP-1X

Giá: 4.410.000 VNĐ

Đặt mua
Phơ Boss CH-1

Giá: 1.810.000 VNĐ

Đặt mua
Phơ Boss BF-3

Giá: 2.890.000 VNĐ

Đặt mua
Phơ Boss BD-2W

Giá: 4.220.000 VNĐ

Đặt mua

Thiết bị phòng thu Roland