Đàn Piano Điện Roland

Đàn Keyboard – Organ Roland

Trống Điện Tử Roland

Amplifier – Loa nhạc cụ Roland

Guitar Effect – Phơ Guitar Roland

Phơ Boss AD-10

Giá: 10.380.000 VNĐ

Đặt mua
Phơ Boss OC-3

Giá: 2.640.000 VNĐ

Đặt mua
Phơ Boss VE-5

Giá: 6.560.000 VNĐ

Đặt mua
Phơ Boss VE-8

Giá: 10.540.000 VNĐ

Đặt mua

Thiết bị phòng thu Roland